Przeskocz menu

Witamy

Zakład PPHU "ANNA" działa na rynku krajowym i międzynarodowym od roku 1995 zapewniając wysoką jakość swoich wyrobów i usług.

Firma bazuje na długoletnim doświadczeniu w produkcji regranulatów i przemiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszyn i technologii. Naszym atutem jest bezpośrednia i fachowa obsługa klienta. Celem firmy jest ciągłe dążenie do zaoferowania produktów o najwyższej klasie. Dlatego chętnie nawiązujemy stałą współpracę.

Posiadamy uregulowany stan formalno-prawny w zakresie prowadzonej działalności tzn. pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie i odzysk odpadów tworzyw sztucznych, ( zgodnie z art. 28 ust.2 i sut.5 ustawy z dnia 27.IV.2001 o odpadach - DZ.U.Nr.62 poz.628)

unia dla przedsiebiorczychW roku 2006 zakupiliśmy nową linię do regranulacji odpadów tworzyw sztucznych dla ulepszenia jakości regranulatu, firmy EREMA o wydajności 300kg/h. Zainstalowana linia do granulacji wsparta jest uniwersalną kruszarką produkcji Weima 500kg/h. Firma zakupiła linię do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych z funduszu "UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH"

W 2010 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANNA zakupiliło nową maszynę do regranulacji tworzyw sztucznych firmy EREMA o wydajności do 1000 kg/h. Maszyna została zakupiona w ramach projektu " Wzrost konkurencyjności Firmy ANNA poprzez zakup linii do recyklingu odpadów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 2 334 004,94 zł, wartość dofinansowania: 1 147 871,28 zł.

rpo wmWydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


 • Usługi

  Świadczymy usługi w zakresie regranulacji i mielenia z powierzonych przez klientów surowców,usługi kruszenia zlepów i barwienia surowca. Pracujemy na wyso-
  kiej klasy urządze-
  niach z zastosowa-
  niem konwencjo-nalnych technik przetwórstwa...

  więcej

 • Regranulaty

  Oferujemy wysokiej jakości regranulaty z tworzyw sztucznych, a dzięki zastosowa-
  niu rozwiązań tech-
  nologicznych EREMY nasz regranulat pozbawiony jest zanieczyszczeń mechanicznych...

  więcej

 • Odbiór odpadów

  irma "ANNA" zajmuje się odbiorem odpadów poprodukcyjnych własnym środkiem transportu na terenie całej Polski. Chętnie na-
  wiążemy stałą współ-
  pracę, dostosujemy się do indywidual-
  nych potrzeb klienta...

  więcej

Projekt i wykonanie M3 Media